Schone, betaalbare en

betrouwbare warmte

voor iedereen

Wij zijn Yeager Energy. Een duurzaam energiebedrijf dat op grote schaal schone aardwarmte (geothermie) realiseert – van bron tot voordeur. Yeager Energy levert hiermee een significante bijdrage aan de verduurzaming van Nederland.

Bijna de helft van al het energieverbruik gaat op aan warmte. Geothermie kan bijdragen aan 30% van de huidige warmtevraag in Nederland.

Wat is geothermie?

Wat is geothermie?

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, maakt gebruik van de lokale aanwezigheid van heet water diep in de aarde (in Nederland tot 100°C). Het is een vrijwel onuitputtelijke bron van duurzame energie.

Geothermie is een lokale, duurzame bron van energie die hernieuwbaar, betrouwbaar en betaalbaar is.

Uit de diepe ondergrond (tot zo’n 3 km diepte) wordt dit hete water omhoog gepompt, de warmte eruit gehaald en het koude water weer teruggepompt (kringloopproces). Deze duurzame warmte wordt door middel van warmtenetten (stadsverwarming) gebruikt voor de verwarming van woningen, bedrijven, kassen en (lichte) industrie. Daarnaast kan de winning van geothermie ook gebruikt worden om gebouwen en woningen te koelen. Als de temperatuur van het opgepompte water hoog genoeg is, kan er zelfs duurzame elektriciteit mee geproduceerd worden.

Het gebruik van geothermie is niet nieuw en werd al gebruikt door

de Grieken en de Romeinen. Geothermie in combinatie met warmtenetten wordt vandaag al op grote schaal toegepast in grote Europese steden zoals Reykjavik, Parijs, München en Milaan.

De term geothermisch komt uit het Grieks en is samengesteld uit "gé" = aarde/grond/land en "thermós" = warm/heet. Geothermische energie betekent dus gewoon "warmte uit de aarde".

Schone & hernieuwbare warmte

Geothermie is warmte dat vanuit het inwendige van de aarde ontstaat. De kern van de aarde is wel zo’n 6.000 °C.

Er is een enorme hoeveelheid aan warmte-energie opgeslagen in de aarde die nog miljarden jaren meegaat.

Het water dat aanwezig is in aardlagen op enkele kilometers diepte is daardoor verwarmd tot wel 100°C (in Nederland). Dit water wordt omhoog gepompt naar het aardoppervlak waar de warmte eruit gehaald wordt in een warmtewisselaar. Na het afgeven van de warmte wordt het afgekoelde water weer teruggepompt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt (cyclisch en hernieuwbaar).

Het is daarmee een vrijwel onuitputtelijke bron van warmte.

Betrouwbare & betaalbare warmte

Door jarenlange ervaringen in Nederland en het buitenland zijn de geothermie-installaties betrouwbaar en veilig.

Door koppeling met andere systemen, andere bronnen van duurzame warmte en back-up systemen zijn warmteleveringen gegarandeerd.

De kosten van aardwarmte zijn voor langere tijd stabiel en voorspelbaar. Aardwarmte is onder de huidige omstandigheden goedkoper dan aardgas.

De warmteprijs voor consumenten wordt gereguleerd door de Autoriteit Consumenten markt (ACM) en elk jaar opnieuw vastgesteld.

Energie onafhankelijkheid – lokale warmte

De winning van duurzame aardwarmte gebeurt lokaal. Warmte kan niet over grote afstanden getransporteerd worden omdat het dan te veel afkoelt.

Door de grote aanwezigheid van geothermische warmte in de ondergrond kan geothermie bijdragen om zo’n 30% van de huidige warmtevraag in Nederland in te vullen.

Aardwarmte als onderdeel van de energiemix in Nederland leidt tot onafhankelijkheid van (buitenlands) gas en een grotere energie onafhankelijkheid en veiligheid.

Geothermie is lokaal en draagt bij aan een onafhankelijke energievoorziening

Altijd beschikbaar

Geothermie is altijd beschikbaar en is onafhankelijk van het weer – de zon of de wind, dag of nacht of de seizoenen, het is "altijd aan" – 24 uur per dag, zeven dagen per week.

De Nederlandse bodem is op veel plaatsen geschikt voor aardwarmtewinning, omdat er veel water in de ondergrond aanwezig is.

Veilige warmte

De huidige toepassing van geothermie gebeurt al meer dan 100 jaar op een veilige en verantwoorde manier.

De (diepe) geothermiesector staat onder toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen en deze ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving.

Aardwarmte-operators moeten vooraf de potentiële risico’s voor de mens en het milieu grondig onderzoeken. De operator is daarnaast verplicht om voor en tijdens het winnen veiligheidsmaatregelen te treffen en procedures na te leven.

Duurzaam

Geothermie behoort tot de schoonste en efficiëntste vormen van duurzame energie na het gebruik van aardgas.

Geothermie heeft een ‘energetische terugverdientijd’ van enkele maanden: in die periode is de CO2-uitstoot, veroorzaakt door de benodigde staalproductie, het boren etc., terugverdiend door de besparing op fossiele energie (aardgas).

Eén geothermie-systeem kan tot zo’n 15.000 woningen van duurzame warmte voorzien en daarmee 20.000 tot 30.000 ton aan CO2-uitstoot per jaar besparen.

Bestaande techniek

Geothermie werd al gebruikt door de Grieken en de Romeinen en is een bewezen technologie.

Geothermie op enkele km’s diepte heeft zo’n groot vermogen dat met één systeem duizenden woningen en bedrijven van duurzame warmte kunnen worden voorzien.

Dit gebeurt ook al in grote steden zoals bijvoorbeeld Reykjavik, München, Milaan en in Parijs al meer dan 50 jaar met honderdduizenden aansluitingen.

Er zijn nu al 26 geothermie systemen in Nederland, met name voor de glastuinbouw.

Kleine voetafdruk

Een aardwarmte installatie neemt bovengronds beperkte ruimte in, waardoor er een minimale ruimtelijke impact is op de omgeving.

De winning geeft geen geur-, stof-, geluidsbelasting en voor zover bekend zijn er geen effecten op mens, dier en plant of de ondergrond.

Nieuwe banen

De opkomst van de geothermiesector leidt tot de creatie van directe banen – binnen de geothermie sector en in de aanleg en beheer van warmtenetten.

Daarnaast indirect bij toeleveranciers, adviseurs, de overheid, etc.

De verwachting is dat dit om duizenden banen zal gaan.

Volgens ECN (onderdeel van TNO) is de verwachting dat er per saldo 39.000 tot 72.000 voltijdsbanen bijkomen in 2030. Voor elke verloren baan in fossiele sectoren (kolen, olie) komen er zeven klimaatbanen terug.

De verwachting voor de ondergrondse infra en geothermie in 2030 betreft dit mogelijk zo’n 20.000 banen.

Yeager Energy is...

...geothermie producent

Wij halen duurzame aardwarmte diep uit de aarde om daarmee op grote schaal huizen, gebouwen, kassen en de (lichte) industrie duurzaam te verwarmen.

Deze warmte produceren wij veilig, betrouwbaar en betaalbaar.

Wij hebben alle kennis in huis – van het verrichten van geologisch onderzoek, het verkrijgen van vergunningen, de omgang en communicatie met de omgeving, tot aan het veilig uitvoeren van boringen, het bouwen van geothermie-installaties en het voor de lange termijn veilig produceren van duurzame aardwarmte voor iedereen.

...warmtenet ontwikkelaar en beheerder

Niet alleen halen wij duurzame warmte uit de aarde, wij kunnen het ook aan de klant leveren – van bron tot voordeur via warmtenetten.

Yeager Energy heeft als doel om als geïntegreerd warmtebedrijf duurzame en slimme warmte en koude netwerken (Smart Grids) in combinatie met geothermie en andere bronnen van duurzame (rest)warmte innovatief te ontwikkelen, te bouwen en te beheren voor woningen, gebouwen, (lichte) industrie en kassen.

Hiervoor werken wij onder andere samen met gemeenten, woningcorporaties, energiemaatschappijen en specialistische ingenieursbureaus.

Help ons mee om de ontwikkeling van geothermie in Nederland en het buitenland verder waar te maken

Deze site gebruikt functionele, analytische en tracking cookies en externe scripts om je beleving te verbeteren. Meer info.