Veiligheid, Gezondheid en Milieu beleid


Yeager Energy erkent haar verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling en in dit verband streven we ernaar de gezondheid en veiligheid van al diegenen die bij onze bedrijfsactiviteiten horen te beschermen en negatieve effecten op de natuur en het milieu te minimaliseren. Om dit te bereiken, zullen wij:


  • Voldoen aan alle Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) wet- en regelgeving en passen onze normen toe wanneer wet- en regelgeving niet bestaat of onvoldoende wordt geacht.
  • Een VGM Management Systeem implementeren en onderhouden en zullen wij regelmatig audits betreffende de wettelijke naleving en voortgang van onze VGM activiteiten uitvoeren om een continue verbetering van onze VGM prestaties te bereiken.
  • Gezondheids- en veiligheidsrisico’s identificeren, beoordelen en elimineren en daar waar dit niet mogelijk is, deze risico’s verkleinen tot een niveau dat zo laag als redelijkerwijs mogelijk is om incidenten te voorkomen (As Low As Reasonably Practicable - ALARP).
  • Een efficiënt energieverbruik nastreven om onze CO2 voetafdruk en de door ons veroorzaakte milieueffecten zoveel mogelijk verminderen.
  • Noodplannen onderhouden en testen om een snelle en effectieve reactie in noodsituaties te garanderen (Emergency Response Plan - ERP).
  • De middelen leveren die onze medewerkers in staat zullen stellen om de VGM doelstellingen te behalen.
  • Zorgdragen voor training in VGM activiteiten om ervoor te zorgen dat alle werknemers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden op dit gebied.
  • Aannemers (Contractors) verplichten om hun VGM beleid uit te voeren en te beheren in overeenstemming met het beleid van Yeager en overeengekomen VGM doelen te bereiken.
  • Open communiceren over VGM activiteiten met stakeholders.

Deze site gebruikt functionele, analytische en tracking cookies en externe scripts om je beleving te verbeteren. Meer info.